Att hitta sin historia

Skrivandet är ett sätt att hitta vår inre röst och vägledning. En möjlighet att fördjupa sin process och se det som ligger dolt. När vi kommer i kontakt med vårt inre flöde och låter skrivandet vara en kanal ser vi vägar som vi inte sett tidigare. Lösningar som tidigare inte upptäckts.

Genom samtal och skrivövningar som verktyg i en mjuk skrivprocess guidas du till insikt och hem i dig själv. In till stillheten. För det är där rösten bor – den som har förmåga att berätta din berättelse som läker och berör.